دسته دار  

7 تعداد محصول وجود دارد
0 نقد(ها)

این لیوان دارای ظاهری زیبا و وزن مناسب برای راحتی در نوشیدن که دارای درب و قاشق نیز می باشد. طرح روی لیوان خرگوش برجسته می باشد.

مشاهده سریع
0 نقد(ها)

این لیوان دارای ظاهری زیبا و وزن مناسب برای راحتی در نوشیدن که دارای درب و قاشق نیز می باشد. طرح روی لیوان خرگوش برجسته می باشد.

مشاهده سریع
0 نقد(ها)

این لیوان دارای ظاهری زیبا و وزن مناسب برای راحتی در نوشیدن که دارای درب و قاشق نیز می باشد. طرح روی لیوان خرگوش برجسته می باشد.

مشاهده سریع
0 نقد(ها)

این لیوان دارای ظاهری زیبا و وزن مناسب برای راحتی در نوشیدن که دارای درب و قاشق نیز می باشد. طرح روی لیوان خرگوش برجسته می باشد.

مشاهده سریع
0 نقد(ها)

ظاهری زیبا و وزن کم برای راحتی در نوشیدن .

مشاهده سریع
0 نقد(ها)

ظاهری زیبا و وزن کم برای راحتی در نوشیدن 

مشاهده سریع
0 نقد(ها)

ظاهری زیبا و وزن کم برای راحتی در نوشیدن که دارای درب آینه ای زیبا هم می باشد جهت نگهداری بهتر نوشیدنی ها.

مشاهده سریع
نمایش 1 - 7 از 7 چند قلم

بالا